Col 1

 Projekt „Vodamin II“ se věnoval otázkám, spojeným s přeshraniční ochranou vod v oblastech, ve kterých došlo k útlumu hornické činnosti v česko-saském pohraničí. V centru pozornosti byl vývoj stavu podzemních a povrchových vod v severočeské pánvi a v Krušných horách. Pro porovnání byla použita data z hornolužického revíru. V těchto regionech je chemická kvalita různých vodních útvarů ovlivňována jak důlními vodami, které se dostávají do kontaktu se slojí a rudou, ale i infiltrací z již sanovaných výsypek. Na základě monitoringu podzemních vod byl popsán aktuální stav a zpracována analýza potenciálu ohrožení. V závislosti na teplotě důlních vod se nabízí jejich geotermální využití.

Podstatné údaje, které byly v rámci tohoto projektu získány a zpracovány, jsou pro veřejnost dostupné na této internetové stránce. Můžete tak sledovat měrné profily v mapě a naměřené údaje si přehledně zobrazit. Kromě toho můžete také porovnávat hodnoty jednotlivých parametrů z různých měrných profilů. Přejeme Vám hodně radosti při objevování specifik jednotlivých lokalit.

 

Váš tým projektu VODAMIN II.

Více informací k projektu naleznete na: https://vodamin2.pku.cz

 

P.S. Pro dosažení optimálního zobrazení na menším monitoru doporučujeme zmenšit zobrazení stránky na 80%.

Projekt VODAMIN II je podpořen z prostředků Evropské unie:

Col 2

 


jezero Most (Uwe Bartholomäus 2019 )


Povrchový důl Lohsa II s elektrárnou Boxberg v pozadí (Tobias Arnstadt 2020)