Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Ve Freibergu proběhl druhý workshop k projektu Vodamin II

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 4.4.2019

V rámci projektu Vodamin II proběhl dne 4. 4. 2019 workshop s názvem Možnosti a výzvy při využívání důlních vod v projektu Vodamin II. Na této konferenci byla věnována pozornost geotermice důlních vod, chemismu vod, také byly představeny přístupy k řešení problematiky důlních vod v Krušnohoří na české a německé straně a dosavadní výsledky projektu Vodamin II.

Po několika workshopech na české i saské straně se konference ve Freibergu soustředila v první části na problematiku využití důlních vod a chemismy důlních vod. Saská strana představila technická řešení jejich energetického využití, možnosti vytápění důlními vodami, čištění těchto vod a jejich chemii. Velký ohlas mělo představení membránových technologií v těžebním průmyslu v Německu. Česká strana předvedla ukázky využití důlních vod pro technické i rekreační účely a prezentovala možnosti rozvoje hornického rozvoje hornické oblasti na příkladu Mostecka. V druhé části konference pod taktovkou lead partnera projektu, Ing. Tomáše Budína, vedoucího kanceláře ředitele Palivového kombinátu Ústí, představili jednotliví projektoví partneři dosavadní výsledky v realizaci projektu, ale vystoupili i hosté s příklady využití geotermického potenciálu důlních vod jako je tomu například v Buchumi, či ze získávání tepla z důlních vod přímým odpařováním jako v Drážďanech.