Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

TU Bergakademie Freiberg pořádala setkání partnerů VODAMIN II

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 24.9.2019

Dne 24. 9. 2019 od 10.00 hodin se konalo jednání k projektu VODAMIN II na TU Bergakademie Freiberg. Dr. Thomas Grab přivítal, jako hostitel, přítomné a předal slovo lead partnerovi Ing. Budínovi.

Ing. Budín informoval o stavu projektu. Přednesl program a přivítal novou členku pracovního týmu, kterou je Dana Prokešová z PKÚ, s.p. Bc. Kopecký (LP) informoval o aktuálním stavu financování. Ing. Budín informoval o aktuální i plánované činnosti v projektu.
Ing. Jiří Mališ, Ph. D. z VŠB – Technická univerzita Ostrava podal ústně informace o aktální i plánované činnosti. Zmínil, že již byl vybrán dodavatel monitoringu. Informoval o odběrech důlní vody a realizaci jejich analýz.

Dr. Grab informoval o odběru vzorků důlní vody a usazaninách na deskách tepelných výměníků. Informoval o práci s veřejností, byla uspořádána noc s vědou, projekt VODAMIN II byl představen také na konferenci k projektu GeoMAP. Představil také web, kde je možné najít aktuální dění v projektu, tento web se postupně překládá také do českého jazyka.

https://geothermie.iwtt.tu-freiberg.de/Startseite_cz.html

Dipl. – Ing. Ilona Schönfelder z iTN Zittau informovala o úzké spolupráci se SAXONIA (společné testovací pole a vývoj databáze). Informovala o pravidelných měřeních a proběhlých zkouškách v testovacích polích. Dále hovořila o jednání expertní skupiny, které se konalo dne 24. 6. 2019 spojené s exkurzí do Lužické hnědouhelné těžební oblasti v blízkosti Weißwasser
Patrik Oettel ze SAXONIA informoval o měřících bodech v oblasti Zinnhütte a naměřených datech a jejich vyhodnocování. Bylo zjištěno, že v této oblasti byly dříve rybníky, proto jsou profily tak rozdílné. Je zde patrný vliv sanačního opatření. Dále informoval také o práci s veřejností (propagační materiály, informace na webu)

Termín příštího řádného pracovního jednání k projektu VODAMIN II byl stanoven na 16. 12. 2019 od 10.00 hodin na OHK Most.