Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

První workshop projektu Vodamin II

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 27.3.2018

Dne 27. 3. 2018 se konal první workshop projektu Vodamin II v hotelu Cascade Most. Workshop moderovala Ing. Eva Stoupová, která v úvodu předala slovo řediteli Palivového kombinátu Ústí, s.p. Ing. Petru Lencovi, který přivítal přítomné a informoval o projektovém záměru a aktuálním dění v podniku. Poděkoval projektovým partnerům za připravené prezentace a spolupráci.

Následovaly prezentace projektových partnerů, ve kterých bylo poukázáno na aktuální činnosti v projektu, jakými jsou realizace vrtných a stavebních prací pro zříezní monitorovacího systému důlních vod, realizace monitoringu podzemních (důlních) vod, hydrogeologický model, geotermální využití důlních vod, potenciály důlních vod pro vytápění a chlazení, metodický postup k efektivnějšímu využití geotermálních důlních systémů, optimalizace opatření sanací hornických výsypek ve Freiberském prostoru a v Krušnohoří, odborný dohled při budování testovacích polí krycích vrstev na výsypkách, monitoring na testovacích polích, analýza získaných dat, optimalizace opatření sanací hornických výsypek ve Freiberském prostoru a v Krušnohoří, vývoj alternativního systému zakrytí výsypek, využití minerálního odpadu, realizační dokuemnty a doporuční pro monitoring a sanace dalších výsypek. Po každé prezentaci proběhla diskuze.

Po krátké pauze proběhly prezentace nejen parnerů projektu, ale také dalších firem na témata, která s projektem Vodamin II úzce souvisí. Ing. Jan Kurka, CSc. (AZ Consult spol. s.r.o.) podal informace o tom, jak je plastické jádro nebezpečné, jak často se vyskytuje a jak ho lze identifikovat. Dále zdůraznil faktory, které k jeho vzniku přispívají. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. (Vysoká škola báňská – TU Ostrava) informoval přítomné o čerpání vod, jejich chemickému složení a o možnostech jejich využití. Dále popsal lokality, které se k projektu vztahují. Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. (Vysoká škola báňská – TU Ostrava) informoval o jezeru Most. Konkrétně o stabilitě svahů, chemismu vody, ztrátách vody a metodách řešení případných problematik. RNDr. Peter Horváth (Palivový kombinát Ústí, s. p.) informoval o hydrogeologických poměrech oblasti SHP a rizicích využití důlních vod v této oblasti. Kathleen Lünich (Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii) informovala o projektu VITA-MIN. Více informací na www.vitamin-projekt.eu. M. Sc. Isabelle Weber (Vysoká škola Zittau/Görlitz/TU Freiberg) informovala o projektu „Nachhaltige Bodenressourcennutzung“, který se zabývá simulací vodní bilance experimentů s pěstebními truhlíky (kontejnery). Na závěr ještě proběhla diskuze a workshop byl ukončen.