Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Jednání projektových partnerů Vodamin II v iTN Zittau

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 27.9.2018

Jednání proběhlo dne 27. 9. 2018 v zasedací místnosti iTN Zittau. Jako první všechny přítomné přivítal Dipl. Ing. Uwe Bartholomäus (iTN Zittau) a předal slovo Ing. Evě Stoupové (PKÚ, s.p.), která jednání řídila.

Ing. Jiří Čechura (PKÚ, s.p.) informoval o stavu vrtných prací a na kterých vrtech je již možné provézt monitorovací práce. Ing. Jiří Mališ (VŠB – Technická univerzita Ostrava) popsal podrobně jednotlivé části vrtu a informoval o připravované výstavbě čističky s biotechnologickým systémem. Bastian Wenzke (TU Freiberg) informoval o tom, že jsou sesbírány data z 5 dolů a připravují se analýzy pro zjednodušení způsobu vyhodnocování. Posledním prezentujícím byl Patrick Oettel (SAXONIA), který představil kolegu studenta Grafa, který píše diplomovou práci, která souvisí s projektem VODAMIN II. Zabývá se mj. také prosakováním vody skrz půdu s cílem najít vhodný materiál, modelací dat. Její výstup bude sloužit také pro činnost v projektu a pro SAXONIA, případně další firmy. Poté informoval o naměřených datech a jejich vyhodnocování.