Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Jednání partnerů projektu VODAMIN II v Mostě

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 16.12.2019

Dne 16. 12. 2019 se v Mostě konalo jednání k projektu VODAMIN II. Na úvod pan Ing. Tomáš Budín přivítal nové členy pracovního týmu. Za PKÚ, s.p. Ing. Tomáše Beránka, který nastupuje do projektu. Za VŠB byli přítomni Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. a doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D., který omluvil dlouhodobě nemocného Ing. Jiřího Mališe.

PKÚ, s.p. ve své prezentaci informoval o stavu čerpání finančních prostředků jednotlivých partnerů, o 20 monitorovacích vrtech a jejich stavu. Dále připomněl společná informační a propagační opatření projektu.

VŠB – Technická univerzita Ostrava informovala o vybudovaném systému monitorovacích vrtů a prvních výsledcích vzorkování z budovaných monitorovacích vrtů.

TU Freiberg informovala o odběru vzorků důlní vody a usazeninách na deskách tepelných výměníků. Univerzita také již vyhodnocuje vzorky a začíná pracovat na simulacích.

iTN Zittau informoval o pravidelných měřeních a proběhlých zkouškách v testovacích polích. Informoval o aktuálním stavu již založených testovacích polí, včetně měřící techniky.

SAXONIA informovala o milnících a jejich plnění dle harmonogramu, zbývá splnit jen dva poslední. Informoval o probíhajících měření a vysvětlil problematiku vývoje koncentrace některých prvků v čase.

Termín příštího mimořádného pracovního jednání k projektu VODAMIN II byl stanoven na 7. 4. 2020 od 10.00 hodin na PKÚ v Ústí. Součástí bude exkurze k jezeru Milada.