Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Jednání partnerů k projektu Vodamin II v Mostě

kategorie: Archiv aktualit
publikováno: 13.12.2018

Jednání se konalo dne 13. 12. 2018 v zasedací místnosti Okresní hospodářské komory Most. Ing. Tomáš Budín (PKÚ, s. p.) informoval o stavu vrtných prací, dokončenými vrty jsou Kolumbus, Wenzel a Žižka. Ing. Jiří Mališ, Ph. D. (VŠB – Technická univerzita Ostrava) se zaměřil na vrt Žižka a vrt Kolumbus a o odběrech a úpravách důlní vody a její analýze, o možnosti čištění důlních vod elektrolýzou. Dr.-Ing. Thomas Grab informoval o monitoringu a výsledcích z měřících zařízení a datové bance, kam se data ukládají a zpracovávají. Předal informace k plánovanému workshopu dne 4. 4. 2019 ve Freibergu. Požádal partnery o spolupráci při zajištění odborníků. Dr. Tobias Arnstadt (iTN Zittau) informoval o aktuálním stavu již založených testovacích polí, včetně měřící techniky. Informoval o vývoji databáze a dalších plánovaných milnících, dle harmonogramu a informoval o skupině odborníků, která navštívila v červnu 2018 Jezero Most. Patrick Oettel hovořil o měřících bodech a naměřených datech a jejich vyhodnocování probíhají. Také probíhají pilotní výzkumy testovacích polí.