Cookie Consent by Free Privacy Policy website
   

Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod

Vítáme Vás na webových stránkách projektu Vodamin II

V rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2010 jsme obdrželi finanční prostředky z dotačních prostředků Evropské unie na realizaci projektu Vodamin II – Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Cílem společného programu je zachovat zdravé životní prostředí v česko-saském příhraničí zajištěním opatření v oblasti ochrany kvality podzemním a povrchových vod v přeshraničních povodích. V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty, které umožní monitorování hladin a stavu důlních vod a informace z těchto aktivit získané poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování.

Projektovými partnery jsou Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz a SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgeselschalft mbH.